Logga in | Inget konto? Registrera!
Pvp in Foucs

PvP i Fokus

Skriven av CipSoft (översatt av Angel Josephine) on måndag 04 maj 2009
Förra året tog vi upp 2 stora Tibiaproblem i en offentlig diskussion: PvP systemet och dödsstraffet i Tibia. Vi frågade om din åsikt om dessa två ämnena och vi ville få reda på vad ni gillade och inte gillade med dem. Många spelare deltog i dessa diskussioner och bidrog med värdefulla utvärderingar, samt framställde de svaga punkterna och föreslog idèer om hur man skulle ändra situationen till det bättre.
I denna artikeln vill vi berätta mer om våra interna diskussioner som följde efter de offentliga. Vi vill ge er en översikt av våra mål som vi kommit fram till för att återutveckla och visa exempel på hur svårt det ibland är att uppnå samstämmighet. Som ni kanske vet har vi bestämt oss för att arbeta med både PvP systemet ovh dödsstraffet tillsammans eftersom de står så nära varandra. dock vill vi fokusera på PvP systemet i denna artikeln eftersom vi redan tacklat dödsstraffet och alla blessings i våran vårpatch.

En Stadig Grund


Rätt tidigt i den offentliga diskussionen om PvP systemet visade det sig att åsikterna bland spelarna var delade om situationen på PvP världar, och ibland var de väldigt avvikande. Dock var detta inte överraskande eftersom varenda PvP värld är något sånär unik och era personliga erfarenheter har en stor inverkan på era åsikter. För många spelare är PvP systemet en väldigt viktig del av Tibia och laddat med känslor som spänning och att ha roligt.
Det finns många motivationer till att slåss i PvP, här nämns några nyckelord som togs upp i den offentliga diskussionen: utmaning, tävling, prestige, vänner, men också makt, hämd, loot, att förlora offret eller avundsjuka. Många spelare betonade principen "döda nån, vilken tid som helst, var som helst!", där fanns också flera spelare som frågade efter fler restriktioner.

Pvp competiton


På flera PvP världar verkar det som om Tibias regler är glömda och blivit försummade. Många spelare lider av trycket från de som har mer makt och är starkare och oftast är medlemmar i stora grupper. I en röstning som vi la ut u februari visade det sig att nästan 43% av alla kände sig nertryckta och att de inte kunde hantera situationen. Endast 7% beskriver sig själva som nedtryckande. Dock är makten oftast mer koncentrerad i små grupper och därför kan de i större antal regera en hel server.

Vi uppskattade verkligen alla utvärderingar vi fick in. Alla olika perspektiv, positioner och motivationer ger en stadig grund för den interna diskussionen och förståelse för problemen.

Intern diskussion


CipSofts medlemmar från olika avdelningar tog del av den interna diskussionen som leddes av produktstyrelsen. Deltagarna hade olika PvP bakgrunder och erfarenheter. Några av dem föll offer för random player killing och maktmissbruk många gånger, några tycker om PvP, några dödar också spelare på måfå ibland.
Men innan vi började diskutera allt i detaljer fokuserade vi på att definera målen som vi vill uppnå med återuppbyggnaden av PvP systemet. De var till för att influera och guida vår diskussion. För att definera våra mål behövde vi först ha en fundamental fråga om PvP världar: Vad för sorts ställe vill de och vill de inte vara på?

Pvp mobbing


Att döda andra spelare är tillåtet på PvP servrar och om du skapar en karaktär där ska du vara vaksam över att du kan bli dödad av en annan spelare. Dock ska inte PvP världar vara så att dödandet pågår hela tiden, med förtryck av andra spelare och för mycket dödande varje dag. Skull systemet ser redan till så att man inte kan döda så att det hamnar ur kontroll. Kommentarerna i Tibia's regler visar tydligt en regel att "du ska inte missbruka din makt och förtrycka andra till att följa dina regler."

Definera mål


Tibia är ett spel som ska vara roande. Spelare bör njuta av tiden de spenderar i Tibia. Det är väldigt alarmerande att höra att fler och fler förtryckta spelare vill lämna spelet eller att de redan har lämnat eftersom de inte kan njuta av spelet längre. Hur ska vi nå en balans mellan PvP som är spännande och utmanande och en PvP som är rättvis och inte öppen för missbruk som nu?
Våra mål var tvungna att täcka alla dessa aspekter och äntligen har vi kommit fram till följande riktlinjer får vår återuppbyggnad av PvP systemet:

1. Reducera möjligheterna att fötrycka andra
som vi redan nämnt tar PvP systemet för stor frihet ifrån spelare. Det ska inte vara möjligt att förstöra spelet för andra, och förstöra det roliga genom hot.

2. Reducera frustrationen som resulterar från dödsfall
Det är meningen att döden ska vara en smärtsam erfarenhet, något att minnas. Dock är frustrationsnivån för hög, negativa konsekvenser följer säkert. Det kan skrämma iväg spelare eller också tar de hjälp av olagliga verktyg för att kompensera förlorad tid. Dessutom, ju mer man förlorar då man dör desto räddare är man för att dö. Om någon hotar att döda dig om och om igen är det väldigt sannolikt att du känner trycket av rädslan för döden.
Under vårpatchen reducerade vi dödsstraffet och ändrade blessingsystemet. Än så länge verkar det som om reduceringen är välbalancerad eftersom ca 69% av alla spelare som tog del av undersökningen om vårpatchen sa att de gillade det nya dödsstraffet.

3. Reducera aggression
En undersökning har nyss visat att många tycker att atmosfären i Tibia är aggressiv. Här ser vi att vi måsta ta tag i det hela eftersom vi vill förse er med en underhållande spelupplevelse. Aggressiva spelare brukar också involvera sig i förödande beteenden och bryter ofta mot reglerna vilket gör det viktigt att reducera aggressionerna. Som du kan läsa i Tibias regler: "om destruktivt beteende mot andra får dig att må bra, är detta inte rätt ställe för dig."

4. PvP ska vara Känslosamt, Utmanande men också Rättvist
Vi vill behålla spänningen och det roliga med PvP, spänningen som rinner längs med ryggraden i strid när man inte vet om ens karaktär ska klara sig levande eller inte. PvP ska inte vara lätt som en plätt, det ska vara utmanande och du behöver färdigheter för att klara av det. Dessutom ska PvP bara rättvist. Våra antifuskmätningar kommer att hjälpa oss att nå detta målet eftersom det finns många spelare som använder fusk för att slåss i PvP eftersom de inte är duktiga nog att slåss i rättvisa kamper. Förr eller senare tar vårt verktyg dem.

5. Erbjuda alternativ och extra val
Om andra trycker ner en och det inte finns något sätt att komma ur situationen kommer man ge upp förr eller senare. Alternativ och fler möjligheter erbjuder en utväg. För spelare som är intresserade av att mäta sin styrka med andra, kommer ett krigsmode eller duell mode till hands. Sådana stroder kommer baseras på en gemensam överenskommelse. Vi vill inte förbjuda PvP friheten på de normala PvP världarna så att ge alternativ och annat är också ett viktigt mål. Med respekt för detta kommer vi att betänka nya servertyper och reguljära PvP scenaion. Generellt sett vill vi också erbjuda mer sätt att spendera tidd i Tibia och erbjuda stor variation av mål som inte är relaterade till PvP.

6. Tibia är ett svårt spel, och så ska det fortsätta!
Vad än vi planerar att ändra är detta det vi måste tänka på hela tiden. Tibia är ett utmanande spel och det komemr vara utmanande i framtiden.

Som ni kanske kan tänka er, att finna en enighet är en svår uppgift ibland. Åsikter skiljer sig mellan CipSofts medlemmar även då vi arbetar mot samma mål. För att visa ett av exemplena vi har diskuterat i detalj ska ni få gå bakom kulisserna på denna artikeln. Vi har valt ett exempel att visa er.

Ta bort Exiva eller inte?

I vår offentliga diskussion var Exiva ett hett ämne eftersom det är nära relaterat till PvP. Många spelare tyckte att ta bort Exiva är mycket viktigt för att kunna minska maktmissbruket. Dock var det också många som tyckte tvärtom at olika anledningar. Exiva ger spelare möjlighet att lokalisera en annan spelare på kort tid. Detta är användbart när du letar efterdina vänner till exempel, eller om du vill veta var dina fiender i ett krig befinner sig. Dock ger det också möjlighet att jaga en spelare. Detta betyder att så fort personen är online kan man spåra personen och personen kan inte fly från Exiva.

Exiva fa may


Argumenten höjde sig från båda sidor och de diskuterades också under vår interna diskussion och vi tänkte noga över detta. Det blev tidigt klart att åsikterna om Exiva var många och olika även bland våra egna och att hitta en samstämmighet i detta var inte lätt. Så vilka argument togs upp för Exiva och vilka togs upp mot? De allmänna idèerna som föreslagits av många av spelarna var att sätta en spärr på Exiva på ett eller annat sätt. Vi diskuterade flera olika förslag hur man kunde spärra av Exiva:
 • Reducera omfattningen av spellen, att den bara skulle funka om man befinner sig på samma ö till exempel.
 • Reducera exaktheten på spellen så att man inte ska kunna spåra en annan spelare lika effektivt.
 • Att bara kunna använda Exiva på en viss grupp av spelare: Karaktärer på din White list som har gått med på att finnas på listan, Guildmedlemmar, partymedlemmar, skullade spelare och spelare med Soulfire. Några spelare föreslog också att man skulle kunna dölja att man var online på "who is online" listan och ingame.
 • Introducera en motbesvärjelse eller runa som låter en karaktär gömma sig från att bli hittad.


Nyckelfrågan för oss var: Hur ska vi kunna dra in på Exiva och hur skulle det påverka offer och tvärtom? Vad skule fördelarna och nackdelarna vara för våra mål? Vi vill ge er en översikt av de plus och minus som detta innefattade i den interna diskussionen.

Granskad Exiva för förtryckare:
 • Fördelar för oss angående våra mål:
  • En begränsad Exiva som kan begränsa kraften i spellen och därför göra det svårare att hitta sitt offer och jaga dem. Detta vore ett viktigt steg i rätt riktning mot mål ett: Reducera möjligheterna att förtrycka andra.

 • Nackdelar för oss angående våra mål:
  • I en typisk maktmissbruksituation på PvP världar, måste en ensam spelare möta en kraftfull grupp spelare, oftast väldigt organiserade. Att reducera noggranheten eller räckvidden på spellen skulle endast ha en liten effekt, om ens någon. Man skulle bara behöva stationera ut scouter runt om Tibia och inom ett par minuter har man hittat karaktären man letar efter. Det skulle antagligen ta längre tid att hitta nån med Exiva men tiden det skulle ta skulle antagligen förtryckare inte avrådas ifrån.
  • Även med en motbesvärjelse eller med att Exiva bara funkar för en viss grupp av spelare skulle det ändå vara möjligt att hoppa på andra spelare. Som vi redan nämt är maktmissbruksgrupper väldigt organiseradem och de har många medlemmar och folk som sammarbetar med dem. Om de vet var ens hur är, var man brukar hunta och vilka ens vänner är kan de antagligen spåra en även utan Exiva. De skulle till exempel bara behöva placera några spejare utanför ens hus för att vänta på att ägaren kommer hem.


  Begränsad Exiva för offer:
 • Fördelar för oss som rör våra mål:
  • Det skulle ge spelare möjligheten att fly eller gömma sig. Det skulle kunna innebära en utväg, ett alternativ. Något som vi vill uppnå med mål fyra: Erbjuda alternativ och andra val.

 • Nackdelar för oss med tanke på våra mål:
  • Just nu används inte Exiva bara av maktmissbrukare för att lokalisera offer. Ett offer kan också använda Exiva för att se om några av hans fiender är i närheten redan. Med en begränsad Exiva skulle det knappast bli möjligt för offret att lokalisera sina fiender medans det fortfarande skulle vara möjligt för en organiserad grupp att lokalisera sitt offer på en rimlig tid.


  Biverkningar:
  • Reducerad kraft i Exiva skulle göra spelet mer intressant igen eftersom man behöver då en viss färdighet för att spåra och hitta någon.
  • En begränsning skulle också påverka spelare i krig. Det skulle bli svårare att lokalisera fienden i krig. Dessutom, om "who is online" listan skulle vara frivillig skulle du inte veta hur många medlemmar av den andra guilden som är online. Allt som allt, skulle strider bli mindre förutsägbara med fler överraskningseffekter. Några spelare skulle antagligen gilla det och andra skulle ogilla det.
  • Eftersom det skulle bli svårare att lokalisera nån skulle det också bli svårare att hämnas ifall någon stjäl loot till exempel.


  Allt som allt skulle det bli svårare och tidsödlande att hitta en annan person med Exiva om den blir så begränsad, men skulle den verkligen stoppa förtryckare från att jaga någon? Ingen av oss kan svara på denna frågan med säkerhet. Dock har inte det slutgiltiga beslutet tagits om Exiva än och en enighet om detta ser svårt ut att uppnå eftersom både fördelarna och nackdelarna tar ut varandra. Där finns andra idèer om hur man ska ändra PvP systemet som är mycket mer frestande för tillfället.

  Nuvarande processen


  Så som du ser Är det fortfarande en lång väg att gå och återskapandet av PvP systemet är långt ifrån färdigt än. Förtryck mot spelare och massivt random player killing var beskrivna som ngra av de största problemen på normala PvP servrar.

  Förutom Exivaspellen diskuterade vi många olika aspekter om PvP systemet, till exempel Skullsystemet, kraften i lag, random player killing och krig. Vi utvecklade noggrant de utvärderingar och förslag vi fick in från spelare, och tittade alltid tillbaka på våra PvPmål. Non-PvP zoner, No protection zoner, blocka för självförsvar, svart skull, kills räknat för alla som gjort skada, dessa idèer och koncept verkar lovande för de interna diskussionerna och var presenterade i utvecklingarnas anteckningar på våran diskussionstavla.

  Skulls fa may


  Eftersom sådana ändringar skulle påverka PvPn i Tibia väldigt mycket vill vi involvera er i utvecklingsprocessen och fråga er om er åsikt. ett slutgiltigt beslut har inte gjorts än. Dessutom, är PvPutvecklingen en pågående process och alltid öppen för förändringar. Målen vi definerat kommer guida oss på vår resa och vi är övertygade om att vi kommer kunna förbättra situationen avsevärt: Förvara det som är bra i Tibias PvP system och ändra det som behöver ändras.

  För ett bättre Tibia!
  Era Community Managers