Logga in | Inget konto? Registrera!
Autumn Patch Teaser 1

Patch Teaser: War System

Skriven av CipSoft (översatt av Sara Kind) on fredag 23 oktober 2009
Den hett efterlängtade höstuppdateringen är på gång och snart redo att lanseras. De senaste veckorna har varit ganska krävande för hela utvecklingsteamet, men arbetet var det värt! Årets höstuppdatering handlar om funktioner. Så nu har tiden kommit där vi ska ge er lite information, eller hur? Här kommer det.

Omstrukturering av servertyper


En av de större förbättringarna är introduktionen av dom ny världarna. Vad som innan var känt för namnen ”non-PvP”, ”regular PvP” och ”PvP-enforced” kommer att döpas i enlighet med de grundläggande spelandets justeringar som vi genomfört i synnerhet på non-PvP. Varje Tibia spelare kommer att kunna välja den spelvärld som passar honom mest när det gäller säkerhet och krig. Därför kommer de olika typerna av spelvärldarna definieras i enlighet med deras PvP spelandes möjligheter.

 • Optional PvP:
  Spelare kan inte bli attackerade, skadas eller dödas direkt av andra spelare. PvP är i princip bara möjligt inom ramen för ett krigs system, men endast om båda parterna är överens. Vi rekommenderar denna typ av spelvärld till dom som inte vet säkert vilken värld dom ska spela på och som vill spela säkert och endast delta i strider som du har kommit överens om.
 • Open PvP:
  Spelare kan bli attackerade, skadade, dödade eller bli påverkad på ett negativt sätt av andra karaktärer. ”Skull” systemet är aktivt för att förhindra spelare från att alltför ofta döda andra. Spelare som gillar pvp slagsmål kommer nog att tycka denna spelvärd ska vara intressant.
 • Hardcore PvP:
  Varje karaktär är i stånd av att angripa, skada, döda eller påverka andra på ett negativt sätt utan några begränsningar. Det finns inget ”skull” system. Denna spelvärlden kan vara ett ställa för den spelaren som söker obegränsade och spännande PvP utmaningar.
  Endast genom att göra denna justering så skulle ett krigs system kunna läggas till på ett bra sätt. Det kommer att vara tillgängliga på alla spelvärldarna (detaljer nedan). Ytterligare information om dom nya spelvärldarna kan du hitta i vår artikel ”Omstrukturering av servertyper”.

War-System

I nästan alla krig finns det offer. De som inte vill delta i krig blir antingen indragna i det oavsiktligt eller få be för att inte vara med. För att undvika krigsoffer men ändå låta guilds föra krig mot varandra även om de spelar på en spelvärld med ”skull” systemet. Ett krigssystem blir tillgängligt. Hur fungerar det?

War system teaser
 • Ledaren för en aktiv guild kan förklara krig mot andra guilder via sin guildsida. Guilder kan bara vara i krig med, eller förklara krig mot upp till fem fientliga guilder i taget. Alla kan se en guilds krigshistorik på varje undersida av respektive guild.
 • Genom att förklara krig så väljer guild ledaren sin motståndare och sätter villkor: Längd (från 7 till 180 dagar), antal döda (upp till 1,000), ett straff att betala i händelse för att förlora (upp till 2.000.000 gp) osv..
 • Hans motståndare kan neka krigs ansökan, ändra dess villkor eller acceptera det. Ifall han accepterar det så kommer den tidigare straffbetalningen, en liten krigsförklarings avgift som uppgår till 1.000 gp, kommer att överföras från båda guildledarnas bank till ett tillfälligt spärrat konto till nästa server save. Om ledarnas konton inte skulle bli avdragna av för någon anledning, kommer ytterligare försök att göras vid ett senare server save. Så snart överföringen är klar, börjar kriget.
 • Under kriget så kommer dödandet av en krigsmotståndare alltid att vara en justified kill. Någon aggressiv handling mellan motståndarna kommer att resultera i en skyddszon blockering för båda, även om du inte är den som har tagit initiativet för handlingen.
 • Karaktärer som för närvarande är i krig kommer att märkas med speciella ikoner. Detta möjliggör en enkel identifiering av vänliga och motsvarande spelare, samt spelare som är involverade i andra pågående krig du inte är en del av.
 • Genom guildchatten så kommer du att informeras när en medlem i din egna guild, eller av dina motståndare blir dödade. Du ser också här när du har vunnit eller förlorat kriget.
 • Vid utgången av ett krig så kommer ledaren för den vinnande guilden få pengarna som tidigare fördes över till den spärrade insättningen. Vid en time out så får den guilden som åstadkommit den högsta siffran dödade personer räknas som en vinnare, men bara få en proportionell del av förlorarnas betalning mätt mot antalet döda. Vid oavgjort, kommer utbetalningarna att återsändas till båda guilderna.

Införandet av krigssystemet åtföljs av ett par andra uppgifter som var nödvändiga för att andras eller läggas till:

På Optional PvP

 • No blocking:
  På Optional Pvp kommer blockering av andra spelare i stort sett elimineras via speldesign. Du kommer att få tillgång till och över samma ruta som redan är upptagen av en annan spelare, hans summade eller convinced monster. Resultatet blir en ”stack”. Du måste flytta din karaktär i en riktning två gånger inom 5 sekunder för att få en ruta som är upptagen. Den speciella ruta som är framför depå lådor eller bredvid en quest eller nivådörr har funktionen avaktiverats på. I krig så kommer detta att för spelare som inte är involverad i kriget inte kunna blockera andra spelare vilkens guild är i krig. Dock kommer krigsdeltagarna från motsatta guild fortfarande kunna blockera varandra.
 • Stack begränsningar:
  Den allra första spelaren som är på en ruta (sqm) kommer alltid att ligga på topp i en stack nu. Alla spelare som kommer in i stacken efteråt sorteras nedan. Inom ramen för krigssystemet så kommer endast angrepp som pekade mot ett gäng spelare (utlöst av ett klick i spelets fönster) endast ta effekt på den spelaren som är på toppen av stacken. Area skador däremot kommer att påverka alla krigsmotståndarna i den. Dessutom kommer alla spelare på position 2 eller lägre i stacken inte kunna anfalla spelare, kasta områdesrunor, kasta spells, loota monsters eller heala andra längre. Detta kommer att framgå av ett meddelande ”It is too crowded here! You have to move first.”
 • Healing:
  Inom de första 60 sekunderna efter att du har tagit PvP skador från en motståndare, kan inte deltagare eller deras summons inte bli healade av andra spelare som inte är involverad i kriget. Detsamma gäller för Party Buffs. Dessutom så kan du inte på någon spelvärld använda potions för att heala andra spelare eller djur.
 • Paralyzing:
  Spelarna kommer inte att kunna paralysera andra såvida de inte är i krig med dom.
 • Magic wall och wild growth runes:
  Om dessa runor används av en krigsdeltagare så kommer deras kända effekter inte drabba hans egna eller inte involverade spelare utan bara sina motståndare. Wild growth kan passeras av allierade och oinvolverade personer men som olikt Magic Walls, vara synlig i spelfönstret. Magic Walls som kastas av en krigsmedlem kollapsar så snart en egen guildmedlem eller oengagerade spelare går över. Magic Walls som kastas av oengagerade spelare försvinner vid kontakt med andra spelare.
 • Skill träning:
  Att hindra spelare från att missbruka krigssystemet för skill träning så kommer inte vapen och shielding skillsen att gå upp inom ramen för krigssystemet.


På Open PvP och Hardcore PvP:


 • Stack begränsningar:
  Som på Optional Pvp så är den allra första spelaren i en stack alltid högst upp i stacken. Alla spelare som kommer in i stacken efteråt sorteras nedan. Angrepp som pekar på en grupp spelare (utlöst av ett klick i spelets fönster) kommer att gälla endast karaktären överst i högen. Area skador däremot kommer att påverka hela stacken. Dessutom så kommer spelarna som är långt ner i stacken inte kunna göra någon aggressiv handling längre, varken mot andra spelare eller mot någon slags varelse. Detta kommer att framgå av meddelandet ”It is too crowded here! You have to move first.”
 • Healing:
  Potions kan i allmänhet inte längre användas för att heala andra spelare eller varelser. Det gäller alla typer av spelvärldar nu.
 • Paralyzing:
  Paralyzing av andra spelare resulterar i en ”skull” märkt enligt reglerna i skullsystemet om du spelar på en Open PvP.
 • Övrigt:
  På Hardcore PvP så kommer blessings och amulet of loss vara tillgängligt nu och att få experience av att döda en spelare kommer att tas bort.


I framtiden så kommer vi att ytterligare utvidga krigssystemet och lägga till fler funktioner som ett duell-läge, krigs highscores, guild konton.

En andra höst uppdaterings teaser kommer snart. Det finns en stor funktion som kommer att införas: Character World Transfer. Är du reda för denna unika resa bortom gränserna? Din utgångspunkt blir ön Travora som kan nås med båt från varje stad utom Rookgaard. Här är en exklusiv första titt på hur Travora depoten kommer att se ut..

Travora Depot - Teaser


Era Community Manager.