Logga in | Inget konto? Registrera!
WARsystem

Nytt Tibia War-System

Skriven av Karlkoninan (översatt av Davey) on fredag 31 juli 2009
Som meddelat i en av diskussionstrådarna på tibia.com, Cipsoft har skrivit en utvecklingsnotis angående deras plan att introducera ett War System.


Vad är en utvecklingsnotis?


Med utvecklingsnotiser vill Cipsoft ge dig en exklusiv titt under huven, ett bakom kulisserpass till utvecklingen av Tibia.
Då och då kommer Cipsoft ge dig möjligheten att ta reda på mer om vad som finns på vårat ritbord.
Dom kommer dela med sig intressanta bitar och delar med dig för att ge en bättre insikt på vad vi diskuterar och arbetar med.

På så sätt kan du ge dem feedback på ett tidigt utvecklingssteg när betydelsefulla ändringar fortfarande kan ändras och Cipsoft kan fråga efter din åsikt om finesserna som fortfarande är en intern diskussion eller utveckling.
Cipsoft vill höra vad du tycker bör övervägas innan dom tar det sista beslutet, vad tror du kan orsaka problems och bör tas i beaktning?

Så utvecklingsnotiserna är annorlunda jämfört med update och patch teasers som kommer ge dig en förhandsvisning av kommande finesser, vanligtvis med ett litet mellanrum för eventuella ändringar.
Alla finesser och idêer som kommer bli presenterade i denna artikel diskuteras fortfarande och/eller är i utveckling så det finns ingen garanti att Cipsoft kommer utföra dem genom att beskriva dem här.
Det är också möjligt att dem kommer bli strukna och inte komma in i spelet över huvud taget.


Utvecklingsnotisen, skrivet av CrabanVårat förslag för ett Krigssystem i Tibia

Det inledande systemet är vad vi arbetar på för tillfället och som vi vill släppa så snabbt som möjligt, troligen i höstpatchen.
Vi vill att detta systemet ska bli fullbordat, men vi har många ytterliga idêer för finesser och expansioner som vi kan komma till vid ett senare steg.
För det, kolla nedanför. Vi skulle dock uppskatta ifall du kunde koncentrera dig på diskussionen om det inledande systemet.


Elementära omständigheter för krig
 • Grunden till krig och motarbetare bör vara guilder.
 • Ett krig måste vara en muntlig överenskommelse från båda parter. Ingen ska behöva bli tvingad in i ett krig om han/hon inte vill gå med.
 • Krig kommer alltid starta och sluta vid server save.
 • Att döda de som är involverade i krig kommer alltid räknas som godkänt.
 • Vi kommer också att introducera ett guildbank konto tillgängligt för endast ledaren av guilden. När en guild blir upplöst, så kommer pengarna på det kontot gå till den föregående guildledaren.

Förklara krig
 • Ett krig kan förklaras av guildens ledare via en funktion på hans guildsida.
 • Begränsningar:
  • Endast en aktiv guild kan förklara krig mot en aktiv guild. Aktiv menas att båda guilderna måste inte vara under konstruktion eller ha en upplösningsvarning.
  • En guild kan ha en maximum summa av pågående krig och acceptera 5 krig åt gången.
  • Krig kan endast förklaras av guilder på samma server.
  • Ledaren måste vara offline medans han förklarar krig (precis som med hus, för pengarna måste bli reserverade och vi vill se till att pengarna inte kan tas ut från banken medans ledaren förklarar krig).
 • Detaljer om att förklara krig:
  • Krigets varakaktighet, välj mellan 7 och 360 dagar
  • Hur många krigsfrags som krävs för att vinna ett krig, välj mellan 10 och 1000 (fraglimit)
  • Hur mycke pengar den förlorande guilden måste betala till vinnarguilden, välj mellan 0 och 2kkk (2 miljarder), det är möjligt att sätta olika summor på var och varannan involverad guild.
  • Valfritt kommentarsfält där du kan till exempel förklara för motståndarledaren varför du vill förklara krig.
 • Så fort en krigsförklaring har blivit inlämnad så kommer den att visas som en krigsförklaring på motståndarguildens guildsida för ledaren endast.
 • Motståndarledaren kan då:
  • Avslå krigsförklaringen --> inget krig
  • Acceptera krigsförklaringen --> krig kommer starta vid nästa server save.
  • Ändra kraven som t.ex hur länge kriget kommer pågå, hur många frags det krävs för att vinna, hur mycket pengar som kommer behövas betalas
 • Krigsförklaringen kan gå mellan de 2 ledarna tills den är accepterad eller avslagen.
 • En krigsförklaring kommer automatiskt gå ut när mottagaren ej agerat inom 7 dagar.
 • När ett krig och dess termer är accepterade:
  • Straffkostnaderna kommer att reserveras i respektive guildbanks konto, precis som vi reserverar pengar när du köper hus.
  • En ytterligare kostnad på 1000 guld kommer bli debiterad till respektive guildbanks konto.
  • kriget kommer starta efter nästa server save
  • Varje medlem kommer bli markerad motsvarande- Varje medlem har dock en chans att lämna guilden och på så sätt lämna kriget vid vilken tidpunkt som helst.
  • Under krig, ingen guild kan bli disbannad av ledarna. Enda sättet att en guild kan bli disbannad är om ledaren och vice ledarnas premium tar slut, då blir guilden upplöst.
   Detta kommer dock vara synligt för den andra guilden 2 veckor i förväg.

  Krigstid och regler
 • Varje medlem i krigsguild kommer att bli markerad med en krigssymbol. Det kommer finnas 3 versioner av krigssymbolen:
  • Version 1 visar att karaktären är i ett krig som inte berör betraktaren. Det är synligt för alla på spelvärlden.
  • Version 2 visar att karaktären är i krig - och är på din sida. Endast synligt för hans guildmedlemmar. Visas tillsammans med en grön dödskalle som visar vad du kan döda straff fritt.
  • Version 3 visaratt karaktären är i ett krig och är din fiende. Det är synligt för medlemmar av motståndarsidan. Visas tillsammans med en grön dödskalle som visar vad du kan döda straff fritt.[/list.]


   [list]
  • Skullsystemet
  • Alla frags på spelare i samma krig är godkända.
   ]*}Det vanliga skullsystemet kommer att tillämpas för alla andra attacker och dödande (för dom som inte är i något krig)
  • Attackera / döda någon i som är i krig och i din guild kommer ej resultera i att du får PZ över huvud taget
  • Att attackera / döda någon i motståndarguilden kommer ge dig PZ-block, även om du blev attackerad först.
  • Dödskallarna i det vanliga systemet (vit, röd, svart) kommer att vara gröna så att guildmedlemmarna och motståndarna i ett krig kommer att kunna se.

 • Om någon i den krigande guilden blir dödad, så kommer hans död att räknas som ett frag för varje person som står i hans dödslista.
 • Så fort den bestämda fragbegränsningen är nådd av en sida, så kommer inga mer frags att kommer räknas och den med mest frags vinner, men kriget kommer att pågå tills nästa server save.
 • Guilder kan när som helst under ett kriga rekrytera och avvisa spelare. Spelare kan också lämna kriget när som helst.
 • En krigande guild kan inte upplösas av ledaren. Ledaren är den enda som inte kan lämna guilden under ett krig, såvida han inte gör någon annan ledare.  Hur krig kan slutas
 • Om en guild når den fastställda fragbegränsningen --> den guilden vinner.
 • Om tidsbegränsningen är nådd innan någon sida nått fragbegränsningen --> detta kan leda till att vinnaren avgörs genom vem som har mest frags, det kan även bli oavgjort.
 • Om en guild kapitulerar (det kommer finnas en möjlighet för ledaren på guildsidan) --> så leder detta automatiskt till att guilden förlorar kriget.
 • Om en guild upplöses automatiskt kommer det att räknas som kapitulering och guilden kommer förlora kriget.
 • Om båda guilderna blir automatiskt upplösta samtidigt så kommer det att bli oavgjort.
 • Om någon vinner:
  • De reserverade pengarna kommer att överföras till den vinnande guilden.
  • Vinnarsidan kommer få krigspoäng, den förlorande sidan förlorar poäng.
 • Om det blir oavgjort:
  • De reserverade pengarna kommer inte bli överförda men kommer inte vara reserverade längre.
  • Krigspoängen kommer inte förändras för någon sida.
  Motivation att kriga: War Guild Ranking
  • Vi kommer att introducera ett krigspoängssystem för guilder och vi kommer också att ha ett highscore för dom krigande guilderna.
  • Guilder kommer få poäng när dom vunnit ett krig och förlora poäng när dom förlorar ett krig.
  • En guild kommer få mer poäng om dom besegrar en guild med många poäng och kommer få mindre poäng när dom vinner mot en guild med mindre poäng.
  • Krigspoäng kommer automatiskt förloras efter det att guilden slutat kriga.
  • Om en guild av någon anledning upplöses så kommer den förlora alla sina krigspoäng och börja om på 0.

  Mer detaljer och idêer disskuteras fortfarande, din åsikt värdesätts högt.

  Angåender servertyper

  Krigssystemet är mest designat för dom vanliga PvP världarna. Vi vill dock introducera detta till alla servertyper, även dom för tillfället no-PvP och PvP-enforced världar.
 • Varför också no-PvP?

  Systemet är baserat på en överensstämmelse och att vem som helst kan bestämma sig för att lämna guilden vid vilken tidpunkt som helst.
  T.om på non-PvP kan spelare välja mella att kriga med detta system, dom kan också välja att lämna kriget när dom vill.
  Därför känner vi att det inte kommer skapa några problem på non-PvP, utan det kan endast ge förmåner.

  Detta kommer dock betyda att vi byter namn på non-PvP till något mer passande.
 • Varför också PvP-enforced?

  Det finns inget skullsystem eller något liknande på PvP-e, så systemet inför egentligen inget nytt.
  Rankningen och ogranisationsbitarna av systemet kommer dock bli intressant för spelare på PvP-e, så än en gång ser vi inga problem utan en del förmåner istället.


  Det är systemet vi har planerat. Du är mer än välkommen att kommentera dessa planer.


  Warpicture  Vad vi eventuellt kommer att lägga till på krigssystemet

  Jag kommer hastigt nämna ett par instruktioner för addons, expansioner och nya finesser till krigssystemet som vi tycker verkar intressanta.
  Poäng kommer övervägas senare, men vi kommer inte lägga till det i nuvarande systemet.


  • Ett allianssystem för att ha grupper av guilder ska kunna förklara krig
  • Mer överblickar för varje spelvärld angående krigen.
  • Ytterligare belöningare för den bästa krigsguilden, kanske även en in-game förmån.
  • Eventuellt kommer nya regler angående spelare och guilder som går med i och lämnar ett krig.

  Vi kommer dock inte disskutera dessa ytterliga saker nu. Oroa dig inte, du kommer bli informerad när detta ämne kommer upp igen.


  Hur krigsystemet kommer prestera

  • Systematiskt support som definerar reglerna för krig om alla sidor har accepterat krig.
   Resultated kommer vara att spelare som vill kriga kommer inte att behöva döda obefogade spelare så länge dom parar ihop med andra spelare som vill kriga.
  • Vi erbjuder en ny motivation att spela för dom som älskar PvP.
   Vi hoppas att guildwar rankningen kommer motivera spelare att använda denna funktion och fortsätta kriga så dom kan hamna på highscorelistan.
   På så sätt kommer folk som dödar för skojs skull få en ny sysselsättning.
  • Ytterligare innebörd för guildsystemet.
   Genom highscore hoppas vi att guilder kommer att stanna vid liv länge och att upplösning av guilder kommer hända färre gånger eftersom att upplösa en guild betyder att du blir borttagen från war guild rankningen.


 • Vad krigssystemet inte är menat att uppnå[/b]

  • Förminska eller eliminera maktförbruk emot neutrala.
   Man kommer inte längre behöva få unjustified kills för bestlutade krig vilket betyder att dem kommer få använde sig av mer förtryckande krig och maktmissbruk.
   Eftersom att gå med i och lämna ett krig mellan 2 guilder är enkelt så bör unjustified kills fortfarande finnas för folk som trappar/blockerar när dom ej är i någon krigsguild.
  • Tillåta folk att sparka ut folk från servrar.
   I jag kommer framlägga detta igen: Vi kommer aldrig att stötta att folk helt och hållet förbjuder folk att spela Tibia där dom vill.
   Förvänta oss inte att göra så, du kommer bli missnöjd.


  Kommentarer på en del punkter som förväntas att tas upp
 • "Detta kommer inte att fungerar eftersom Tibiakriga är inte accepterade mellan båda sidor"

  • Vad detta hänvisar till är inte krig, utan massaker. I Tibia finns det ett annat ord för det: "Maktmissbruk".
   I krig är det alltid möjligt för en sida att ge upp. Om den andra sidan fortsätter att döda dom trots kapitulationen så är det inte krig längre och verkligen inte det uppförande som vi vill ha i Tibia.
   Våran plan för krigssystemet är att är på något sätt inte tillåta sådant beteende.
 • "Poängen med ett krig är att den ena sidan gör slut på den andra och håller de störta bråkmakarna huntad permanent."


  • Självklart, vi förstår att ibland behöver dåligt folk vara kontrollerad. Detta är dock ofta utnyttjat av bråkmakarna själva. Dom anser oftasts att alla som inte är på deras sida är bråkmakare. Det är dem jag adresserar med denna paragraf.

   Folk har haft som argument att alla älskar PvP. Om så är fallet så är det ingen mening att ta bort alla som också älskar PvP för på så vis, förstör ni det roliga med krig. Om detta var möjligt skulle det sluta med att du inte har någon att kriga mot.

   Dessutom kommer vi inte acceptera eller stötta något beteende vars mål är att jaga bort våra spelare från vårt spel. Därför, alla som planerar att använda detta som argument kommer att ignoreras.
 • Folk kan enkelt missbruka det enkla sättet att lämna ett krig.

  • Argumentet i detta är att folk kan lämna men fortfarande ta del av kriget och slagen men kommer dock att räknas som ett unjustified kill istället för ett warfrag.

   Det är sant, men vi tänkte dock på den andra sidan. Till exempel om en sida har en spion i guilden och denna spelare bestämmer sig för att sabbotera, attackera sina egna medlemmar eller till och med dö flr att ge mer frags till motståndaren, detta vore katastrof för denna guilden om dem ej kunde göra sig av med denna spelare.
   Och vi vill inte att en ledare ska kontrollera ödet för sina edlermmar inklusive deras möjlighet att lämna kriget.

   Det bästa sättet att kunna kontrollera att folk inte lämnar guilden är att ta lite pengar av dina medlemmar innan du accepterar krig. På så sätt, kommer medlemmarna välja att lämna, men dom har verkligen betalat för det.
 • Ni bör märka ut någon som attackerar någon i en krigande guilde så att alla ser hans yellowskull

  • Vi har tänkt på detta förslag. Om vi märkte ut en spelare som inte krigar så alla krigande parter kan se detta, så kommer detta missbrukas ännu mer. Det skulle skydda skullade personer i ett krig mer än skullade personer som inte är i ett krig och dem kommer antagligen börja att a) göra nya guilder och förklara krig endast för denna tillgång b)
   lura oskyldiga att göra det misstaget att döda dem med en grupp. Vi föredrar att folk i krig behöver sina unjustified kills för folk som attackerar dem utanför guilderna istället för att ge dem en chans att döda mer oskyldíga.