Logga in | Inget konto? Registrera!

Beggar Outfit Staff addon

Skriven av Fox'Fighter, Sir Rickard

Typ: Addon-quest
Levelkrav: 0
Läge: Fibula
Premium: Ja
Belöning: Beggar Outfit Staff addon
Längd: Kort (< 1 timme)
Noteringar: Du måste ha gjort den första addonen innan du gör den andra.


Monster

Wild Warrior
Wild Warrior
135 HP
60 Exp
Stalker
Stalker
120 HP
90 Exp
Hunter
Hunter
150 HP
150 Exp
Minotaur Mage
Minotaur Mage
155 HP
150 Exp
Stone Golem
Stone Golem
270 HP
160 Exp


? HP
? Exp
Monk
Monk
240 HP
200 Exp
Demon Skeleton
Demon Skeleton
400 HP
240 Exp
Priestess
Priestess
390 HP
420 Exp
Dragon
Dragon
1000 HP
700 Exp
Hero
Hero
1400 HP
1200 Exp
     

Questguide

Innehållsbord

Outfit


Se hur du får din outfit här.


Addon 1


Se hur du får den första addon här.


Addon 2


Efter du lyckats få din första addon, gå tillbaka till Simon the Beggar på denna plats:

map


Säg nu såhär till honom:

Chattlogg
You: Hi
Simon the Beggar: Hello player. I am a poor man. Please help me.
You: Addon
Simon the Beggar: No, no. Our deal is finished, no complaining now, I don't have time all day. And no, you can't have my staff.
You: Staff
Simon the Beggar: I said, no! Or well - I have a suggestion to make. Will you listen?
You: Yes
Simon the Beggar: When I was wandering around in Tibia, I lost my favourite staff somewhere in the northern ruins in Edron. ...
Simon the Beggar: Uh, don't ask me what I was doing there... sort of a pilgrimage. Well anyway, if you could bring that staff back to me, I promise I'll give you my current one. ...
Simon the Beggar: What do you say?
You: Yes
Simon the Beggar: Good! Come back to me once you have retrieved my staff. Good luck.
You: Bye

Nu behöver du gå till Edron Hero Cave för att skaffa dig hans favoritstav. Här är en karta som visar vägen ellan Edron dp. (Du kommer inte möta så mycket varelser på vägen till grottan förutom Hunters och Wild Warriors, ljusblå linje visar en våning upp.):

map


Gå nu ner och fortsätt likt kartan visar (Wild Warriors här):

map


Gå nu ner och följ kartan. (Demon Skeletons, Bat, Hunter, Priestess, Wild Warriors och Beholder finns på vägen dit):

map


Gå nu ner igen och följ nästa karta. (Demon Skeletons, Wild Warriors och Monk här):

map


Efter du gått ner igen, förbered dig på att möta Dragons och följ denna karta:

map


På nästa våning finns 1 Hero och 2 Monks, följ bara kartan:

map


Fälj nu denna karta (Stalkers, Hunters och Minotaur Mages på denna väg):

map


Efter du gått ner kommer du möta några Monks och Priestess. Gå nu ner igen. Här kommer du möta Stone Golems och Priestess. Ta staven från kistan bakom den stängda dörren.

Gå nu tillbaka till Simon the Beggar och säg såhär:

Chattlogg
You: Hi
Simon the Beggar: Hello player. I am a poor man. Please help me.
You: Staff
Simon the Beggar: Did you bring my favourite staff??
You: Yes
Simon the Beggar: Yes!! That's it! I'm so glad! Here, you can have my other one. Thanks!
You: Bye
Hugo: Good bye, player.

Grattis till din addon!