Logga in | Inget konto? Registrera!

Formorgar Mines Quest

Skriven av Sir Rickard

Typ: Vanliga quest
Levelkrav: 0
Läge: Svargrond
Premium: Ja
Belöning: Shard, 100 Gold, Bullseye Potion, Crossbow, 20 Power Bolts
Längd: Kort (< 1 timme)
Noteringar: Det är bäst att göra denna quest när du gör sista uppdraget i Ice Islands Quest.


Saker som behövs

PicFöremålAntalHittas från
Parcel Parcel 9


Monster

Winter Wolf
Winter Wolf
30 HP
20 Exp
Frost Troll
Frost Troll
55 HP
23 Exp
Polar Bear
Polar Bear
85 HP
28 Exp
Novice Of The Cult
Novice Of The Cult
285 HP
100 Exp
Gargoyle
Gargoyle
250 HP
150 Exp
Stone Golem
Stone Golem
270 HP
160 Exp
Mammoth
Mammoth
320 HP
160 Exp
Ice Golem
Ice Golem
385 HP
295 Exp
Acolyte Of The Cult
Acolyte Of The Cult
390 HP
300 Exp
Adept Of The Cult
Adept Of The Cult
430 HP
400 Exp
Enlightened Of The Cult
Enlightened Of The Cult
700 HP
500 Exp
Crystal Spider
Crystal Spider
1250 HP
900 Exp
Nightmare
Nightmare
2700 HP
2150 Exp
Destroyer
Destroyer
3700 HP
2500 Exp
Lost Soul
Lost Soul
5800 HP
4000 Exp
Plaguesmith
Plaguesmith
8250 HP
3000 Exp
Demon
Demon
8200 HP
6000 Exp
       

Questguide

För att nå Forgormar mines behöver du följa vissa kartor. Ta dig först till kullen norr om Svargrond. Följ sedan kartan:

map


Där den svarta linjen slutar behöver du anting levitate eller parcels för att komma upp 3 våningar.

Följ kartan (Polar Bears, Winter Wolves och Mammoths här):

map


Följ kartan (Ice Golems här):

map


Följ kartan (Ice Golems här):

map


Här ska du norrut, följ kratan (Novices of the Cult, Mammoths, Frost Trolls och Polar Bears här):

map


Följ kartan (Frost Trolls, Mammoths och Novices of the Cult här):

map


Följ kartan (Novices of the Cult, Frost Trolls, Mammoths och Gargoyles här):

map


Följ kartan (Stone Golem i början sedan Novices of the Cults och en Ice Golem nåra trappan):

map


Gå ner 2 gånger (Novices of the Cult och Ice Golems här):

map


gå ner igen:

map


Följ kartan till våning -3 i Formorgar mines (Novices of the Cult, Gargoyles, Mammoths och möjligt possibly Ice Golems här):

map


Följ kartan (Ice Golems, Acolytes of the Cult och möjligt Adept of the Cult här):

map


Följ kartan men gå försiktigt och läs vilka fiender du kommer att möta först. Här nere möter du 2 Enlightened Of The Cult och en 1 Crystal Spider. Fortsätt västerut, här möter du en Nightmare, fortsätt västerut och möt en Crystal Spider, längre västerut möter du troligtvis en Destroyer. Gå nu söderut, Du möter följande monster i denna ordningen: Nightmare, och möjligtvis en Lost Soul, Enlightened Of The Cult och en Nightmare. Här är en karta:

map


Följ nu sista kartan för att nå quest belönings platsen. Innan du rusar dit borde du nog läsa här vad du kommer att möta. Här nere möter du Destroyers och Nightmares (vanligen 1 eller 2 Nightmares och 1 Destroyer. Fortsätt nu västerut, här möter du en Plaguesmith och möjligt en Demon. Fortsätt norr och sedan österut, här finns 2 Nightmares. Följ kartan:


map


Ta din belöning ut skeleton.

screenshot


Gläds åt din belöning!