Logga in | Inget konto? Registrera!

Obsidian Knife Quest

Skriven av Sir rickard

Typ: Bytes-quest
Levelkrav: 0
Läge: Ab'Dendriel
Premium: Nej
Belöning: Obsidian Knife
Längd: Kort (< 1 timme)
Noteringar: Du kan göra questen hur många gånger som helst men du måste vänta 24 timmar emellan varje.
Monster

Rat
Rat
20 HP
5 Exp
Bat
Bat
30 HP
10 Exp
Spider
Spider
20 HP
12 Exp
Rotworm
Rotworm
65 HP
40 Exp
     

Questguide

Först måste du få tag på en Piece of Draconian Steel genom att byta en Dragon Shield mot den av Sweaty Cyclops. Men innan det mste du göra han en tjänst (du behöver 3 Bast Skirts). För att nå han följer du kartan och instruktionerna. Öppna först hålet och hoppa ner, här (du behöver en scythe för att beskära wheat):

map


Följ kartan (Rotworms här):

map


Väl uppe ska du upp 4 våningar. Nu möter du A Sweaty Cyclops. Säg detta:

Chattlogg
You: Hi
A Sweaty Cyclops: Hum Humm! Welcume lil' player.
You: Uth'Lokr
A Sweaty Cyclops: Firy steel it is. Need green ones' breath to melt. Or red even better. Me can make from shield. Lil' one want to trade?
You: Yes
A Sweaty Cyclops: Wait. Me work no cheap is. Do favour for me first, yes?
You: Yes
A Sweaty Cyclops: Me need gift for woman. We dance, so me want to give her bast skirt. But she big is. So I need many to make big one. Bring three okay? Me wait.
You: Bast Skirts
A Sweaty Cyclops: Lil' one bring three bast skirts?
You: Yes
A Sweaty Cyclops: Good good! Woman happy will be. Now me happy too and help you.

Har du gjort detta innan behöver du inte göra om det. Så detta behövs bara göras en gång. Nu ska du byta en Dragon Shield mot Piece of Draconian Steel. Säg detta:

Chattlogg
You: Hi
A Sweaty Cyclops: Hum Humm! Welcume lil' player.
You: Uth'Lokr
A Sweaty Cyclops: Firy steel it is. Need green ones' breath to melt. Or red even better. Me can make from shield. Lil' one want to trade?
You: Yes
A Sweaty Cyclops: Cling clang!
You: Bye
A Sweaty Cyclops: Good bye lil' one.

Gå nu till Uzgod under Kazordoon depot, se kartan:

map


Säg detta för att få en Obsidian Knife:

Chattlogg
You: Hi
Uzgod: Hiho Player! Wanna weapon, eh?
You: Piece of Draconian Steel
Uzgod: You bringing me draconian steel and obsidian lance in exchange for obsidian knife?
You: Yes
Uzgod: Here you have it.
You: Bye
Uzgod: Guut bye. Coming back soon.

Gläds pt din belöning!