Logga in | Inget konto? Registrera!

Shaman Outfit Quest

Skriven av Sir Rickard & B@rt

Typ: Outfit-quest
Levelkrav: 0
Läge: Port Hope
Premium: Ja
Belöning: Shaman Outfit
Längd: Lång (> 2 timmar)
Monster

Skunk
Skunk
20 HP
3 Exp
Snake
Snake
15 HP
10 Exp
Bat
Bat
30 HP
10 Exp
Spider
Spider
20 HP
12 Exp
Bug
Bug
29 HP
18 Exp
Spit Nettle
Spit Nettle
50 HP
25 Exp
Poison Spider
Poison Spider
26 HP
22 Exp
Earth Elemental
Earth Elemental
650 HP
450 Exp
Massive Earth Elemental
Massive Earth Elemental
1330 HP
850 Exp
Wasp
Wasp
35 HP
24 Exp
Cobra
Cobra
65 HP
30 Exp
Crocodile
Crocodile
105 HP
40 Exp
Centipede
Centipede
70 HP
30 Exp
Skeleton
Skeleton
50 HP
35 Exp
Scorpion
Scorpion
45 HP
45 Exp
Ghoul
Ghoul
100 HP
85 Exp
Sibang
Sibang
225 HP
105 Exp
Fire Devil
Fire Devil
200 HP
110 Exp
Lizard Sentinel
Lizard Sentinel
265 HP
110 Exp
Kongra
Kongra
340 HP
115 Exp
Scarab
Scarab
320 HP
120 Exp
Tarantula
Tarantula
225 HP
120 Exp
Merlkin
Merlkin
230 HP
145 Exp
Mummy
Mummy
240 HP
150 Exp
Carniphila
Carniphila
255 HP
150 Exp
Terror Bird
Terror Bird
300 HP
150 Exp
Gargoyle
Gargoyle
250 HP
150 Exp
Lizard Templar
Lizard Templar
410 HP
155 Exp
Slime
Slime
150 HP
160 Exp
Stone Golem
Stone Golem
270 HP
160 Exp


? HP
? Exp
Green Djinn
Green Djinn
330 HP
215 Exp
Crypt Shambler
Crypt Shambler
330 HP
195 Exp
Lizard Snakecharmer
Lizard Snakecharmer
325 HP
210 Exp
Demon Skeleton
Demon Skeleton
400 HP
240 Exp


? HP
? Exp
Efreet
Efreet
550 HP
325 Exp
Bonebeast
Bonebeast
515 HP
580 Exp
Giant Spider
Giant Spider
1300 HP
900 Exp
Hydra
Hydra
2350 HP
2100 Exp
Serpent Spawn
Serpent Spawn
3000 HP
3050 Exp
Behemoth
Behemoth
4000 HP
2500 Exp

Questguide

Denna quest börjar hos Hairycles som är NPC apan i Banuta. Han är på en byggnad i södra Banuta. Här ärkartan av Banuta och byggnaden är markerad med en svart cirkel.

map


Gå upp för trappan för att hitta Hairycles:

Uppdrag 1: Whisper Moss

För att starta questen måste du prata med Hairycles och fråga honom efter ett uppdrag. Prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: These are dire times for our people. Problems plenty are in this times. But me people not grant trust easy. Are you willing to prove you friend of ape people?
You: Yes
Hairycles: To become friend of ape people a long and difficult way is. We do not trust easy but help is needed. Will you listen to story of Hairycles?
You: Yes
Hairycles: So listen, little ape was struck by plague. Hairycles not does know what plague it is. That is strange. Hairycles should know. But Hairycles learnt lots and lots ...
Hairycles: Me sure to make cure so strong to drive away all plague. But to create great cure me need powerful components ...
Hairycles: Me need whisper moss. Whisper moss growing south of human settlement is. Problem is, evil little dworcs harvest all whisper moss immediately ...
Hairycles: Me know they hoard some in their underground lair. My people raided dworcs often before humans came. So we know the moss is hidden in east of upper level of dworc lair ...
Hairycles: You go there and take good moss from evil dworcs. Talk with me about mission when having moss.
You: Bye
Hairycles: Bye, bye.

Du måste skaffa Whisper Moss som finns i Dworc Caves. För att komma dit måste du gå till Trapwood och ramla ner i ett av hålen där. Det bästa hålet att ramla ner i är närmast Whisper Moss. Denna kartan visar vägen dit:

map


När du ramlat ner i hålet kommer du behöva döda Centipedes, Dworc Venomsnipers, Dworc Fleshunters och Dworc Voodoomasters. Om du är på rätt ställe bör du se dörren och lådan bakom dörren. Om inte så titta på denna kartan:

map


Gå bakom dörren och ta Whisper Moss från lådan.

screenshot


Återvänd nu till Hairycles och prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: Oh, you brought me whisper moss? Good hairless ape you are! Can me take it?
You: Yes
Hairycles: Ah yes! That's it. Thank you for bringing mighty whisper moss to Hairycles. It will help but still much is to be done. Just ask for other mission if you ready.

Uppdrag 2: Cough Syrup

Prata nu med Hairycles igen om nästa uppdrag. Prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: Whisper moss strong is, but me need liquid that humans have to make it work ...
Hairycles: Our raiders brought it from human settlement, it's called cough syrup. Go ask healer there for it.
You: Bye
Hairycles: Bye, bye.

Nu måste du hitta Brewster i Port Hope temple. Kolla denna kartan om du inte vet vart templet ligger (den svarta cirkeln markerar vart templet ligger):

map


Om du hittat Brewster så fråga honom om Cough Syrup. Prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Brewster: G...greetings .
You: Cough Syrup
Brewster: The only person who might have some cough syrup is this druid Ustan. You find him in the tavern. Hmmm the tavern ...
You: Bye
Brewster: Exactly!

Efter att du pratat med Brewster går du till tavernan i Port Hope i närheten av templet. Här ligger tavernan:

map


Om du går uppför stegen hittar du Ustan. Prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Ustan: Crunor's blessing, traveller.
You: Cough Syrup
Ustan: I had some cough syrup a while ago. It was stolen in an ape raid. I fear if you want more cough syrup you will have to buy it in the druids guild in carlin.
You: Bye
Ustan: Good bye, traveller.

Nu måste du gå till Druid Guilden i Carlin och hitta Padriela. Här ligger Carlin Druid Guild:

map


Du hittar Padriela inne i byggnaden. Prata med henne såhär för att få Cough Syrup:

Chattlogg
You: Hi
Padreia: Welcome to our humble guild, wanderer. May I be of any assistance to you?
You: Cough Syrup
Padreia: Do you want to buy a bottle of cough syrup for 50 gold?
You: Yes
Padreia: Thank you. Here it is.
You: Bye
Padreia: Farewell.

Återvänd nu till Hairycles och prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: You brought me that cough syrup from human healer me asked for?
You: Yes
Hairycles: You so good! Brought syrup to me! Thank you, will prepare cure now. Just ask for mission if you want help again.

Uppdrag 3: Lizard Parchment

Prata med Hairycles såhär:

Chattlogg
You: Mission
Hairycles: Little ape should be healthy soon. Me so happy is. Thank you again! But me suspect we in more trouble than we thought. Will you help us again?
You: Yes
Hairycles: So listen, please. Plague was not ordinary plague. That's why Hairycles could not heal at first. It is new curse of evil lizard people ...
Hairycles: I think curse on little one was only a try. We have to be prepared for big strike ...
Hairycles: Me need papers of lizard magician! For sure you find it in his hut in their dwelling. It's south east of jungle. Go look there please! Are you willing to go?
Player: Yes
Hairycles: Good thing that is! Report about your mission when have scroll.
You: Bye
Hairycles: Bye, bye.

Du måste ta dig till Lizard City för att hitta Parchment. Det lättaste sättet att ta sig dit är att gå från Ankrahmun och sedan via berget. Du kan också gå via djungeln. För att ta dig till Lizards från Ankrahmuns berg bör du gå såhär (du kommer möta Slimes, Elephants och andra djungeldjur, samt möjligtvis en lurad Hydra och när du går över floden Lizard Templars och Lizard Sentinels):

map


Efter att du nått rampen som leder upp ska du gå upp för den. Sedan går du österut tills du hittar nästa ramp och går upp 2 gånger. Sedan går du söderut till rampen som leder ner. Fortsätt förbi Bat Cave och och gå ner igen. Gå sedan ner igen. Du måste gå söderut mot södra delen av Lizard City och förvänta dig att behöva döda varenda Lizard typ, Crocodiles, Centipedes, Cobras och Spit Nettles.

map


Gå tills du finner byggnaden och du kommer se en dörr med en låda bakom. Ta Lizard Parchment från lådan.

screenshot


Återvänd nu till Hairycles och prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: You got scroll from lizard village in south east?
You: Yes
Hairycles: You brought scroll with lizard text? Good! I will see what text tells me! Come back when ready for other mission.

Uppdrag 4: Parchment Decyphering

För att starta detta uppdraget pratar du med Hairycles såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: Ah yes that scroll. Sadly me not could read it yet. But the holy banana me insight gave! In dreams Hairycles saw where to find solution ...
Hairycles: Me saw a stone with lizard signs and other signs at once. If you read signs and tell Hairycles, me will know how to read signs ...
Hairycles: You go east to big desert. In desert there city. East of city under sand hidden tomb is. You will have to dig until you find it, so take shovel ...
Hairycles: Go down in tomb until come to big level and then go down another. There you find a stone with signs between two huge red stones ...
Hairycles: Read it and return to me. Are you up to that challenge?
You: Yes
Hairycles: Good thing that is! Report about mission when you have read those signs.
You: Bye
Hairycles: Bye, bye.

Nu måste du ta dig till Ankrahmun. Lättaste vägen dit är att ta båten från Port Hope. När du nått Ankrahmun går du till den östra porten. Därifrån går du som kartan visar:

map


Efter att du nått platsen ska du gräva dig fram till hålet. Gå ner ett antal gånger och fortsätt förbi Cave Rats och sedan går du ner två gånger. Gå till nästa våning gnom att gå västerut såhär:

map


Efter att du gått ner ska du gå söderut och sedan österut som denna kartan visr (du lär behöva döda Ghouls, Scarabs, Mummies, Crypt Shambles och Fire Devils på vägen):

map


Du kommer komma fram till ett ställe med 2 stenar och du bör gå mellan dem.

screenshot


Gå nu tillbaka till Hairycles och prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: Ah yes, you read the signs in tomb? Good! May me look into your mind to see what you saw?
You: Yes
Hairycles: Oh, so clear is all now! Easy it will be to read the signs now! Soon we will know what to do! Thank you again! Ask for mission if you feel ready.

Uppdrag 5: Hydra Egg

Prata med Hairycles för detta updraget:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: So much there is to do for Hairycles to prepare charm that will protect all ape people ...
Hairycles: You can help more. To create charm of life me need mighty token of life! Best is egg of a regenerating beast as a hydra is ...
Hairycles: Bring me egg of hydra please. You may fight it in lair of Hydra at little lake south east of our lovely city Banuta! You think you can do?
You: Yes
Hairycles: You brave hairless ape! Get me hydra egg. If you lose egg, you probably have to fight many, many hydras to get another.
You: Bye
Hairycles: Bye, bye.

Till detta uppdraget behöver du ett Hydra egg. För att få tag i ett har du tre alternativ:
* Gör Hydra Egg Quest.
* Loota Hydra Egg i Hydra.
* Köpa.

Tips: Du kan skaffa ett hydra egg före detta uppdraget för att spara tid.
När du har ditt hydra egg går du tillbaka till Hairycles och pratar med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: You bring Hairycles egg of hydra?
You: Yes
Hairycles: Ah, the egg! Mighty warrior you be! Thank you. Hairycles will put it at safe place immediately.

Uppdrag 6: Witches Cap Mushroom

Prata med Hairycles såhär för att starta uppdraget:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: Last ingredient for charm of life is thing to lure magic. Only thing me know like that is mushroom called witches cap. Me wastold it be found in isle called Fibula, where humans live ...
Hairycles: Hidden under Fibula is a secret dungeon. There you will find witches cap. Are you willing to go there for good ape people?
You: Yes
Hairycles: Long journey it will take, good luck to you.
You: Bye
Hairycles: Bye, bye.

Du behöver Key#3940 för detta uppdraget. Du kan fixa den senare i Fibula om du inte har den. Om du inte vet vart Fibula är kan du använda denna kartan som leder dig från Thais till Fibula tunnel:

map


Om du nu går ner bör det inte vara så svårt att hitta vägen till Fibula. Fortsätt västerut och använd trapporna. När du nått Fibula kan du antingen köpa nyckeln från Dermot för 2000 guld eller från Simon the Beggar för 800 guld. Sedan går du till brunnen och går ner genom att högerklicka på brunnen. Använd denna kartan för att hitta:

map


Efter att du gått ner källaren följ denna kartan (öppna dörren med nyckeln om den inte är öppen):

map


Gå nu söderut som kartan visar:

map


På denna våningen kan du behöva döda Skeletons, Beholders och möjligen Demon Skeletons. Följ denna kartan för att hitta stället med Witches Cap Mushroom:

map


Gå igenom dörren och ta Witches Cap Mushroom.

screenshot


Återvänd till Hairycles och prata med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Oh! Hello! Hello! Did not notice!
You: Mission
Hairycles: You brought Hairycles witches cap from Fibula?
You: Yes
Hairycles: Incredible, you brought a witches cap! Now me can prepare mighty charm of life. Yet still other missions will await you,friend.

Uppdrag 7: Destroying Casks with Red Fluid

För att starta detta uppdraget pratar du med Hairycles såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Be greeted, friend of the ape people. If you want to trade, just ask for my offers. If you are injured, ask for healing.
You: Mission
Hairycles: Mighty life charm is protecting us now! But my people are still in danger. Danger from within ...
Hairycles: Some of my people try to mimic lizards to become strong. Like lizards did before, this cult drinks strange fluid that lizardsleft when fled ...
Hairycles: Under the city still the underground temple of lizards is. There you find casks with red fluid. Take crowbar and destroy three of them to stop this madness. Are you willing to do that?
You: Yes
Hairycles: Hairycles sure you will make it. Good luck, friend.
You: Bye
Hairycles: Bye, bye.

Till detta uppdraget behöver du en Crowbar. Om du redan har en ska du gå ner 2 gånger för att komma till bottenvåningen av Banuta. Gå ner vid trappan nära Hairycles. Du måste döda många apor under jorden. Gå som denna kartan visar:

map


Efter att du gått ner för trapporna bered dig på att döda ännu fler apor eftersom på denna våningen finns det väldigt många. Gå som kartan visar:

map


Om du nu gått som kartan visar ska du börja förstöra Casks med en Crowbar. Du behöver förstöra 3 stycken.

screenshot


Där finns 7 Casks så om ni är fler än 2 spelare måste ni vänta på respawn (5~minuter). Efter att ni försörts alla Casks gå tillbaka itll Hairycles och starta nästa uppdrag.

b]Uppdrag 8: The hair of the Holy Giant Ape.[/b]

För att starta nästa uppdrag återvänder du till Hairycles och pratar med honom såhär:

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Be greeted, friend of the ape people. If you want to trade, just ask for my offers. If you are injured, ask for healing.
You: Mission
Hairycles: You do please Hairycles again, friend. Me hope madness will not spread further now. Perhaps you are ready for other mission.
You: Mission
Hairycles: Now that the false cult was stopped, we need to strengthen the spirit of my people. We need a symbol of our faith that apepeople can see and touch ...
Hairycles: Since you have proven a friend of the ape people I will grant you permission to enter the forbidden land ...
Hairycles: To enter the forbidden land in the north-east of the jungle, look for a cave in the mountains east of it. There you will find theblind prophet ...
Hairycles: Tell him Hairycles you sent and he will grant you entrance ...
Hairycles: Forbidden land is home of Bong. Holy giant ape big as mountain. Don't annoy him in any way but look for a hair of holy ape ...
Hairycles: You might find at places he has been, should be easy to see them since Bong is big ...
Hairycles: Return a hair of the holy ape to me. Will you do this for Hairycles?
You: Yes
Hairycles: Hairycles proud of you. Go and find holy hair. Good luck, friend.
You: Bye
Hairycles: Bye, bye.

Detta är ett av de svåraste uppdragen. Du måste ta dig till Forbidden Lands och till den norra delen av det. I Forbidden Lands finns några Hydras, 7-9 Behemoths, 9-11 Giant Spiders, Carniphillas, Stone Golems och andra djungelvarelser. Innan du gör detta uppdraget se till att du är kapabel att göra det ensam eller skaffa ett team. Gå från Hairycles såhär för att nå Blind Prophet som kan transportera dig till Forbidden Land:

map


Säg dessa sakerna för att bli transporterad till Forbidden Lands: Hi, Transport, Yes. Nu kommer du bli teleporterad till ett ställe i berget. Det finns en teleport där som tar dig tillbaka men du ska gå ner för rampen. Nu kan det bli lite svårt men det är lättare om du går intill väggen. Om du går intill väggen kanske du bara behöver döda 5 Giant Spiders och 1-2 Behemoths. Gå såhär:

map


Efter att du följt kartan kommer du hitta ett stort fotavtryck. Tryck på att använda det för att få Ape Hair.

screenshot


Återvänd nu till Hairycles och rapportera om uppdraget för att starta nästa uppdrag.

Uppdrag 9: The Statue of the Snake God.

Detta uppdraget är det klurigaste och svåraste, det är också det uppdrag som tar mest tid.
Gå till Hairycles och be honom om ett uppdrag.

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Be greeted, friend of the ape people. If you want to trade, just ask for my offers. If you are injured, ask for healing.
You: Mission
Hairycles: You brought hair of holy ape?
You: Yes
Hairycles: Incredible! You got a hair of holy Bong! This will raise the spirit of my people. You are truly a friend. But one last mission awaitsyou.
You: Mission
Hairycles: You have proven yourself a friend, me will grant you permission to enter the deepest catacombs under Banuta which we havesealed in the past ...
Hairycles: Me still can sense the evil presence there. We did not dare to go deeper and fight creatures of evil there ...
Hairycles: You may go there, fight the evil and find the monument of the serpent god and destroy it with hammer me give to you ...
Hairycles: Only then my people will be safe. Please tell Hairycles, will you go there?
You: Yes
Hairycles: Hairycles sure you will make it. Just use hammer on all that looks like snake or lizard. Tell Hairycles if you succeed with mission.

du har nu fått Snake Destroyer från Hairycles, se till att du inte tappar bort den! Om du gör det kan du inte avsluta questen.

Detta uppdraget behöver ca 20 personer, i första hand till Spawnblocking och att dra i spakar, endast ett litet lag behövs för att döda, 2 hyffsat bra blockers och några shooters bör räcka.

Följ den första kartan till de djupare katacomberna av Banuta:

map


map


Du hittar alla sorters apor på vägen, och i det sista rummet finns en teleporter, den kommer ta dig till Amphora Room, rummet du kommer in i innehåller 1 Elder Beholder, 2 Beholders och många Gargoyles.

screenshot


Denna våningen kan vara irriterande, det finns 4 amphoras och en teleport, alla amphoras måste bli förstörda (med ett melee vapen) och efter det blir teleporten aktiv i ca 3 minuter. Alla amphoras är långt ifrån teleporten, du måste använda de som springer snabbast för att gå dit och blocka spawn, här är kartan:

map


Rum 1: 1 Efreet, 3 Stone Golems, Gargoyles
Rum 2: 1 Efreet, Stone Golems
Rum 3: 2 Efreet
Rum 4: 2 Green Djinn, Stone Golems, Bonebeasts och Gargoyles, 1 Amphora
Rum 5: 2 Green Djinn, Stone Golems, Bonebeasts och Gargoyles
Rum 6: 1 Elder Beholder, 2 Beholders,
1 Amphora
Rum 7: Stone Golems, Gargoyles och Bonebeasts
Rum 8 norr: 1 Efreet
Rum 8 söder: 2 Green Djinn,
1 Amphora
Rum 9 norr: 1 Green Djinn, 2 Stone Golem
Rum 9 söder: 1 Green Djinn, Gargoyles,
1 Amphora
Rum 10(hela vägen från nr 3): 3 Beholders, 3 Green Djinn, 4 Efreet, teleport till Serpent Spawn fvåningen.

De svarta siffrorna på kartan kräver spawn blocking, de blå cirklarna visar vart alla amphoras finns.

Ta ditt lag till rum 10 som visat på kartan, placera ut spawn blockers i rum 1, 2, 3 och 10 på vägen dit. Gör upp lag innehållande 2 personer var och bege er ut mot de 4 amphoras.
Exempel: 2 personer som går till rum 8 behöver 1 spawn blocker norrut och den som förstör amphoran söderut. Samma gäller för rum 9, 4 och 6.

När alla har anlänt till sina respektive amphoras, öppna en Private Chat Channel för de som befinner sig vid en aphora, och räkna ner när ni ska slå sönder alla amphoras. När de är sönder, använd Haste spell, sätt på dig boh och SPRING till rum 10 för att komma till Serpent Spawn våningen.

Om ni har gjort rätt är det laget som stått i rum 10 redan inne, se till så att alla spawn blockers i detta rummet inte går in förrän alla kommit tillbaka.

Om du lyckas hamnar du i detta rummet:

screenshot


Inget spawnas i detta rummet, men går du för långt norrut kan du lura något.

Här är en karta över rummet:

map


Rum 1: 3 Giant Spiders
Rum 2: 1 Hydra, 2 Serpent Spawns
Rum 3: 5 Hydra's, 4 Serpent Spawns
Rum 4: 3 Serpent Spawns, Bonebeasts
Rum 5: 4 Serpent Spawns
Rum 6: 2 Hydra's
Rum 7: 2 Serpent Spawns
Rum 8: 1 Hydra, 3 Serpent Spawns
Rum 9: 1 Hydra, 2 Serpent Spawns

De blå cirklarna indikerar var spakarna är, och passagerna mellan rummen innehåller flera Bonebeasts.

Det du behöver göra här är nästan detsamma som i amphora rummet, men medfler och svårare monster, och fler spakar i stället för amphoras.

Det bästa sättet att göra detta är att följa kartorna och placera alla spawn blockers i alla rum.
I första rummet bör det finnas 2 spawn blockers, en av dem ska dra i spaken senare (INTE NU!), fortsätt följa kartan tills du kommer fram till nästa spak, här finns 1 Serpent Spawn, placera 2 spawn blockers här, 1 vid spaken och 1 där de 3 passagerna möts.
Följ nu kartan norrut, här finns 1 Serpent Spawn, döda den och fortsätt.
Nu är du i rum 2, här finns ingen spak, men du behöver spawn blockers här, placera 2 på var sida av rummet.

Gå nu söderut, detta rummet är det farligaste, försök lura alla monster 1 och 1.

screenshot


Detta rummet behöver ca 5 spawn blockers, 1 i varje hörn och 1 i mitten vid spaken. Om du har fler än tillräckligt med folk är det ingen dålig idé att placera 2 extra i detta rummet till höger och vänster om spaken.
Gå norr igen och följ kartan, nästa rum kan bli svårt att blocka eftersom det är svårt att lura Serpent Spawns här.

screenshot


Det finns en spak i detta rummet, placera 3 spawn blockers här och fortsätt söderut.

Detta stället (rum 5) är väldigt farligt, statyrena blockar vägen och gör det svårt för blockers att blocka alla serpent spawns diagonalt, så se upp med detta! Det bästa är att lura Serpent Spawns bort från detta rummet:

screenshot


Detta rummet behöver ingent spawn blocking eftersom du inte återvänder hit, fortsätt genom de 2 följande rummen, i båda finns en spak, så båda behöver spawn blocking, 2 personer i varje rum blir bra. Återigen, det är svårt att få monstrena i rummen bort från shooters:

screenshot


screenshot


I nästa rum (rum 8) är det väldigt svårt att lura Serpent Spawns 1 och 1 men försök i alla fall, se till att följa kartan och använd den södra passagen i detta rummet, det är inte nödvändigt att blocka spawnen här, detta är den sista delen av questen och går tillräckligt snabbt så att det inte ska finnas något backspawn.

screenshot


Se också upp med att monstrena bytar mål.

1848}

Lura monstren från rum 9 1 och 1, när alla är döda gå till rummet, säg till de som är vid spakarna att dra i spakarna.

När alla spakarna är dragna, måste personen som står vid den andraspaken gå in i rummet som precis blivit öppnat och dra i en spak till, huvudspaken.

Nu måste folket från rum 9 gå och hämta folket från rum 6 och 7, sedan går du direkt österut och hämtar folk från rum 1, sedan går du till rum 3 och hämtar folk där, sedan går du till rum 4 (lämna folket i rum 2!) och hämta folket där, sedan går ni tillbaka till quest rummet.

I detta rummet finns en Snake Statue som måste förstöras med din Snake Destroyer.

screenshot


Ta sönder den.

screenshot


Du kan också gå och titta på en level 999 dörr här.

screenshot


Du är nu färdig med questen, allt du behöver göra nu är att gå tillbaka till teleporten i rummet där du kom in, denna kommer ta dig tillbaka till rummet med apor och en teleport till Deeper Banuta. Följ nu denna kartan åt andra hållet för att komma tillbaka till Hairycles.

map


map


Prata nu med Hairycles om ditt uppdrag.

Chattlogg
You: Hi
Hairycles: Be greeted, friend of the ape people. If you want to trade, just ask for my offers. If you are injured, ask for healing.
You: Mission
Hairycles: Finally my people are safe! You have done incredible good for ape people and one day even me brethren will recognise that ...
Hairycles: I wish I could speak for all when me call you true friend but my people need time to get accustomed to change ...
Hairycles: Let us hope one day whole Banuta will greet you as a friend. Perhaps you want to check me offers for special friends... or shamanic powers.
You: Shamanic powers
Hairycles: Me truly proud of you, friend. You learn many about plants, charms and ape people. Me want grant you shamanic power now. You ready?
You: Yes
Hairycles: Friend of the ape people! Take my gift and become me apprentice! Here is shaman clothing for you!

Såhär ser din outfit ut om du är en man:

screenshot


Njut av din outfit!